PROGRAM: Volební valná hromada bude v polovině dubna

Na rok 2024 vychází volební valná hromada TJ Slavoj Ledenice. V plánu je na sobotu 13. dubna. Volit se bude výkonný výbor.

Na volební valnou hromadu jsou zváni všichni řádní členové TJ Slavoj Ledenice, zástupci sponzorů, partnerů klubu a spřátelených oddílů a spolků.

Předpokládaný začátek je naplánován na 18:30 a konat se bude v sále U králů.

Program:
1. 18:00 prezence
2. 18:30 Zahájení VH a schválení programu
3. Volba pracovního předsednictva a volební komise
4. Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření
6. Zprávy sportovních oddílů
7. Zpráva kontrolní komise
8. Zpráva mandátové komise
9. Diskuze k volbě
10. Volby členů výkonného výboru
11. Diskuze
12. Návrh usnesení a jeho schválení
13. Závěr Valné hromady

Foto: https://pixabay.com

Pro TJ Slavoj Ledenice vytvořil Imrich Hrabovský © 2022